Logotype

Styrelsen

Ölands Idrottskrets Diplom

Här kan du nominera till Ölands Idrottskrets Diplom.

Diplomet kan tilldelas person som gjort sin förening stora tjänster under minst 20 år i Ölands Idrottskrets medlemsföreningar och som inte kan komma i åtnjutande av kretsens förtjänsttecken i guld.

Instruktion:
Ange för vilka år och förening(ar) respektive uppdrag utförts. Beskriv vad arbetsuppgiften har inneburit.
Exempel: 
1972-1986, Bollens IK, matchfunktionär
Kandidaten har...
1988-1995, Fjäderns BK, ungdomsansvarig
Kandidaten har...

Skicka in din nominering senast söndag 30:e september 2018.
Nominera till Ölands Idrottskrets Diplom

Kandidatens namn

Kandidatens födelsedatum

Kandidatens uppdrag/arbetsuppgifter

Övrigt

Uppgiftslämnarens namn

Uppgiftslämnarens telefon

Uppgiftslämnarens e-postadress

På Facebook

Våra partners