Logotype

Styrelsen

Handelsbankens Stipendium

Kriterier:
Handelsbankens Stipendium delas ut till en positiv, träningsvillig och god kamrat på och utanför idrottsarenan. 
Priset delas ut till en flicka och en pojke, 14-15 år.
Kandidaten måste vara medlem i minst en av våra medlemsföreningar.
Beskriv nedan hur kandidaten lever upp till kriterierna.

Skicka in din nominering senast söndag 30:e september 2018.
Nominera till Handelsbankens Stipendium

Kandidatens namn

Kandidatens förening

Kandidatens födelseår

Kandidatens kön

Ge exempel på hur kandidaten lever upp till kriterierna

Uppgiftslämnarens namn

Uppgiftslämnarens telefon

Uppgiftslämnarens e-postadress

På Facebook

Våra partners