Logotype

Styrelsen

Bloggen 2014

2014-03-20: Brandskatt eller hålla lågorna brinnande?


Vad ska detta ta vägen? Ja, det kan man undra. En sak är i alla fall säker, det är inte som förr. Vad pratar jag om? Jo, det som förr var den bärande grundbulten i idrottsföreningarna, nämligen det ideella engagemanget, är inte lika självklart idag. Säg den förening som finner det lätt att hitta ledare till sina lag och träningsgrupper. Än värre är det att finna villiga personer till styrelse- och kommittéuppdrag.


Den organiserade idrotten är i sig sprungen ur spontanidrotten. I vår strävan att bli allt mer specialiserade och organiserade har vi dessvärre kommit så lång att vi kvävt våra egna rötter, leken och spontaniteten. 

Traditionella föreningars medlemsunderlag är sviktande. Många väljer idag att idrotta på egna villkor och många ungdomar väljer bort idrotten helt. Hur bemöter vi dessa förhållanden?


Vi har tack och lov nyligen fått bekräftat att ideella krafter ännu lever på Öland. Jag tänker på Arne Svensson som på Eldsjälsgalan röstades fram till Årets Ledare. Arne är en utmärkt representant att axla titeln. Det faktum att Arne röstades fram visar att ölänningar uppskattar eldsjälars engagemang. Det gör att jag vågar tro på en fortsatt brinnande idrotts-eld på Öland. 


Jag vet att Arne inte är ensam. Det finns fler eldsjälar på Öland. Jag tror att alla idrotter med existerande verksamhet har åtminstone en. Det är nog så att ju mindre en idrott är desto starkare måste dess eldsjäl brinna. Vi måste dock vara vaksamma. En eld som brinner för häftigt kommer, utan nytt bränsle, att snart sluta i utbränd aska. 


Vi behöver många lågor som var och en brinner för sin sak men samtidigt bildar en stor gemensam eld. Det är upp till dig  att bestämma hur mycket just din eldsjälslåga ska brinna och för vad. 


Så ska vi betala brandskatt eller hålla lågorna brinnande?

Jag säger, håll lågorna brinnande och låt dem sprida sig.


Ett bra tillfälle för glöden att blossa upp är 

Stormötet på Hotel Skansen, Måndag 24 mars (PDF).


Ulrik Nilsson

Vice Ordförande, Ölands Idrottskrets

På Facebook

Våra partners